Het sociaal verzekeringsonderzoek

Door de omslachtige werkwijze van het UWV en de Belastingdienst en de complexiteit van vele sociale verzekeringswetten betaalt u vaak onnodig veel of blijven gelden in de vorm van subsidies en/of stimuleringsmaatregelen onbenut. Werkgevers kunnen dit in de regel niet weten, vanwege onbekendheid met de wet- en regelgeving en fouten in de systemen van de instanties.

De professionals van Boorsma & Bronkhorst Bedrijfskompas beschikken over deskundigheid, kennis en inzicht. Wij hebben actuele kennis en ervaring in het voorkomen en terugvorderen van onterecht betaalde premies en het benutten van niet gebruikte subsidies en stimuleringsmaatregelen.

Tevens vorderen we deze gelden terug over de afgelopen laatste jaren, op basis van het "no cure no pay" principe.

Onze onderzoeken gaan zeer diep, met als gevolg dat onze resultaten maximaal zijn. Ook daar waar al een onderzoek door een andere partij is uitgevoerd komen wij graag. Nagenoeg altijd komen wij tot extra aansprekende besparingen en verdiensten.

Hoe wij deze besparingen realiseren met minimale belasting voor onze opdrachtgevers, leest u bij onze werkwijze.

Salarisadministratie en sociale verzekeringen

Naast de sociale verzekeringsonderzoeken bieden we met onze dochteronderneming Hetloonbureau.nl een beproefd online HRM- en salarisadministratiepakket aan het bedrijfsleven aan, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van onze gespecialiseerde kennis van de regels rondom de sociale verzekeringen. Doordat dit systeem altijd up-to-date is volgens de nieuwste wetten en regelingen, betaalt u in de toekomst niet teveel aan premies.

De combinatie van een salarisadministratiepakket met ons sociaal verzekeringsonderzoek is uniek in de markt en zorgt ervoor dat werkgevers zoveel mogelijk geld kunnen besparen.

Neem voor meer informatie contact met ons op of bekijk de website van Hetloonbureau.nl.